Zobacz nasz fanpage Google+
Tweety na temat @Zachodniopomorz

Działka / grunt Wieszczęta

Cena całkowita: 157 300 PLN
Cena za m2: 55,00 PLN / m2
2 860,00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż Udogodnienia
Powierzchnia działki Strony świata
Forma własności Rynek
Media Gaz, Prąd Zabezpieczenia
Rodzaj ogrzewania Droga dojazdowa
Ogrodzenie Numer z biura DRG-GS-96
Superoferta

Opis nieruchomościOferujemy działkę budowlaną o pow. 0.2860 ha położona w Gminie Jasienica w Wieszczętach.

Działka objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego
- częściowo teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
- częściowo łąki i pastwiska
- częściowo las

§ 8. Dla terenów mieszkaniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MM do
15MM o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej ustala się
następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej , z możliwością rozbudowy,
przebudowy obiektów mieszkaniowych z jednoczesnym porządkowaniem użytkowanej
działki;
2) minimalna powierzchnia działki powstałej z nowego wydzielenia 1.000 m2 dla zabudowy
jednorodzinnej oraz 2 000 m2 dla zabudowy zagrodowej, dopuszcza się zmniejszenie
wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%;
3) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych do kalenicy - 10 m;
4) szerokość frontów działek powstałych z nowego wydzielenia minimum 25 m dla
zabudowy jednorodzinnej i 30 m dla zabudowy jednorodzinnej z usługami oraz dla
zabudowy zagrodowej, dopuszcza się zmniejszenie wynikające z uwarunkowań
terenowych, jednak nie większe niż 10%;
5) możliwość rozbudowy, przebudowy istniejącej zabudowy zagrodowej pod warunkiem, iż
kubatura obiektów wzrośnie nie więcej niż o 50%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna minimum 50 % dla zabudowy jednorodzinnej
oraz 30% dla zabudowy zagrodowej;
6
MPZP - sołectwo Wieszczęta
7) dachy dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci 30o - 45o, zaleca się krycie dachówką lub
materiałami dachówko podobnymi, wyklucza się stosowanie dachów o mijających się
połaciach na wysokości kalenicy;
8) dla elewacji budynków zaleca się stosowanie takich materiałów, jak: kamień naturalny,
cegła licowa, tynk, drewno;
9) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na każdej z wydzielonych
działek;
10) utrzymanie istniejących i możliwość lokalizacji usług zarówno wbudowanych w obiekty
mieszkaniowe jak i wolnostojących z zastrzeżeniem, że prowadzona działalność nie
może powodować szkodliwego oddziaływania na środowisko przekraczającego granice
tej działki;
11) powierzchnia funkcji usługowej nie może przekroczyć 40% powierzchni zabudowy
mieszkaniowej;
12) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się wznoszenie wolnostojących
obiektów gospodarczych i garażowych o wysokości do kalenicy 5 m, nawiązujących
architektonicznie do budynku mieszkalnego;
13) dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się nowe obiekty służące obsłudze gospodarki
rolnej, z ograniczeniem wysokości zabudowy do 10 m do kalenicy, nawiązujące
architektonicznie do budynku mieszkalnego, określona wysokość budynków nie dotyczy
obiektów i urządzeń towarzyszących, których wysokość wynika bezpośrednio z
wymogów technicznych i konstrukcyjnych;
14) ustala się budowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem
masztów telefonii komórkowej;
15) stosowanie ogrodzeń ażurowych uzupełnionych zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń z
elementów betonowych w części frontowej działki;
16) przez tereny 3MM, 5aMM, 13MM oraz w pobliżu terenu 12MM przebiega linia
elektroenergetyczna 15 kV, obowiązuje zachowanie 16 metrowej strefy ograniczonego
użytkowania (po 8 m w obie strony od osi linii).

Zapraszamy do kontaktu

tel. 509 366 825 Danuta Gabzdyl
lub
tel. 514 118 949 Jarosław Luber


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

zgłoś błąd w ogłoszeniu

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Danuta Gabzdyl

tel: 509 366 825 781 294 157 (0 - 0)
E-mail: drghen@interia.pl Gadu: 0
Skype: 0


Nieruchomości Południe DRG
www: http://nieruchomoscipoludniecompl.notka24.pl/

Treść wiadomości*


Twój e-mail* Nr telefonu
lub
Podaj kod z obrazka

Wyrażam zgodę na kontakt pośredników

Mapa dojazdu:
Strona główna     |     O nas     |     Kariera     |     Kontakt     |     Regulamin     |     Nota prawna
Copyright © 2012 notka24.pl
Wykonanie i utrzymanie N-SOFT
0.3064s 0.99MB